top of page

חיסונים וטיפולים מונעים לכלבים

חיסון משושה - גור יקבל סידרה של 3 חיסונים: בגיל חודשיים, בגיל 3 חודשים ובגיל 4 חודשים. לאחר מכן יקבל חיסון אחת לשנה. החיסון פועל נגד 6 מחלות נפוצות ומסוכנות בכלבים, אחת

מהן מדבקת לבני אדם

פרוו - מחלה ויראלית הפוגעת במערכת העיכול ובמערכת החיסון ועלולה להסתיים במוות

כלבלבת - מחלה ויראלית הגורמת לשלשולים, הפרשות מהאף ומהעיניים והפרעות עצביות קשות

דלקת כבד נגיפית - מחלה קשה הפוגעת בכבד

4,5. עכברת סוג 1 וסוג 2- שני זני חיידקים הפוגעים בכבד ובכליות. המחלה מדבקת גם לבני אדם ויונקים אחרים

6. פארא-אינפלואנזה- מחלה התוקפת את דרכי הנשימה


חיסון כלבת - בישראל מחויבים בעלי כלבים לחסן את כלבם נגד כלבת אחת לשנה מגיל 3 חודשים ובמהלך כל חיי הכלב. מחלת הכלבת התוקפת יונקים, בהם גם בני אדם. הכלבת

נפוצה בישראל וחשוכת מרפא


תולעת הפארק - טפיל הנפוץ בישראל ומסכן את חיי כלבכם. הטיפול המונע המומלץ כיום הוא להזריק לכלב אחת לשלושה חודשים חומר אשר הורג את התולעת ומונע את המשך המחלה. בנוסף יש למנוע מהכלב לאכול זבל בטיולים ולהקפיד על איסוף צואת הכלב


תילוע - טיפול נגד תולעי מעיים ניתן בכדור או בסירופ. טיפול שיגרתי ניתן לפחות כל חצי שנה אך בחשד להדבקה יש לפנות לווטרינר לקבלת טיפולים נוספים


פרעושים וקרציות - בישראל חוגגים הפרעושים והקרציות לכל אורך השנה תודות למזג האוויר הים תיכוני החם. מניעה יכולה להתבצע ע"י קולרים, אמפולות או כדור. יש להתאים את הטיפול למשקל ואופי הכלב. למידע נוסף, פנה לווטרינר

חיסונים וטיפולים מונעים לכלבים: About
bottom of page